Publicisztika

Dobos Marianne
XVI. Benedek

Hiszek – Amen „az Isten megtestesülése által valamiképpen minden emberrel egyesült” (GS22) - „...láthatjuk, hogy ebben a látószögben megváltoznak a minimum és a maximum, a legkisebb és a legnagyobb kategóriái. Abban a világban, amely végső soron nem matematika, hanem szeretet, éppen a minimum képvisel maximumot; a legcsekélyebb, ha szeretni képes, a legnagyobb lesz; az egyedi több, mint az általános; a személy az egyszeri, (Publicisztika)

Adorján András
GagyIstván, a blamázs

Dicsekvés nélkül állíthatom, hogy nyílt- és körlevélben jó vagyok. Persze idehaza Magyarországon erős a konkurenciám. Itt van mindjárt Szörényi Levente, akihez Bayer Zsolt írt az István, a király augusztusi bemutatója után pár nappal igen kemény levelet. (A levél megjelent a Magyar Irodalmi Lapban is) De dalnokunk a Szörnyi maga is tett ilyet, például 2012 novemberében, mikor Alföldi „Robinak” írt támogató és elismerő nyílt levelet. ... (Publicisztika)

Bilecz Ferenc
A nevek kialakulásáról, változásáról

Vigyázó hegység Baskíriában? Bele bán Szibériában? Elképzelhetetlen! Vagy mégsem? Az alábbi írásomból ez is kiderül. A hatalmas eurázsiai sztyeppén élő népek középkori névadási szokásában több közös vonást fedezhetünk fel. - Miért és hogyan változnak egyes helynevek az idők során? Feltétlen kell ehhez lakosságcsere? Ezzel a kérdéssel nem nagyon foglalkoztam, talán egyszer, Bél(Pél)... (Publicisztika)

Bilecz Ferenc
Uelgi

Ha Juliánusz átkelt volna az Ural déli lankáin is, eljutott volna az Ujelga kurgánig. Valószínűleg végig magyarok kísérték volna az útján, de sajnos a tatárok csak ötnapi járóföldre voltak tőlük és készülődtek a németek ellen, ezért vissza kellett fordulnia...Őseink, vagy testvéreink voltak-e az Ural-menti magyarok? That is the question. - Először, két évvel ezelőtt, a Múlt-kor történelmi portálon olvastam a hírt, hogy „Ősmagyarok nyomait fedezhették fel az Ural térségében”. (2011. december 9. 13:20 (Publicisztika)

Prof. Dr. Bokor Imre
Gyurcsány Ferencről

ELŐSZÓ - Úgy hírlik, hogy Jeruzsálem után (2014-ben) Olaszliszkán épül a világ második siratófala, ahová el lehet járni gyászolni, imádkozni, szóbeli vagy írásbeli bejelentéseket (kéréseket, megjegyzéseket, ajánlatokat, stb.,) lehet tenni, valamint közösségi vagy magánjellegű észrevételeket. A Magyar Justitia Bizottság (MJB) évek óta próbálkozik közérdekű kérdések (problémák) megoldására tett javaslatai (észrevételei, (Publicisztika)

Kaslik Péter
A Bujdosó könyv üzenete (Tormay Cécile)

Ez a fájdalom soha nem volt elevenebb, mint az ezer éves magyar nemzet erőszakos szétdarabolásának előestéjén. 1918. október 17-én Tiszta István, Magyarország miniszterelnök a képviselőházban bejelentette: „… a háborút elvesztettük, s ennek folytán a békét kell keresnünk.” A magyarok számára, azonban sem a külső, sem a belső béke nem következett be. A belső „békét” Károlyi Mihály, áruló jellegű, majd Kun Béla, szintén áruló jellegű, törtető, idegen, ... (Publicisztika)

Adorján András
HamIstván - 2.rész

Bakay professzor egyenesen beszél, érvekkel dolgozik, ahogy a mai közbeszédben kevesen teszik. Válasz nem lesz az írására - akik birtokon belül vannak nem kényszerülnek erre. A dolgok elfelejtődnek. És mi nem csinálunk semmi érdemlegeset. Aztán pedig sírunk, hogy „Miért hagytuk, hogy így legyen?” A kedves Olvasók persze tudják, hogy az ezen a címen íródott dal – NEM Szörényi-, hanem Illés-Bródy – az egyik legsúlyosabb „üzenetet” hordozta. A „Miért hagytuk”-ot ártatlan szöveg... (Publicisztika)

Fedák Anita
Hol neveljünk magyarságra?

Meglepő tapasztalataimat elmondtam a kárpátaljai szórványvidéken élő barátnőmnek is, aki egy egyházi óvodát vezet. Mint megjegyezte, ez annak az eredménye, hogy Nyugatról egy másféle, eltérő mentalitás szivárog be. Az anyaországi nevelési programok már nem tartalmazzák az igazi emberei értékeket. Az összeállítók nem tartották fontosnak azt, hogy a magyar ismerje hagyományait, így a népi gyermekjátékokat szoktak az ... (Publicisztika)

Bilecz Ferenc
Du ten

Van a magyar mitológiának Du nevű isten szereplője? Közvetlenül, azt hiszem, még senki sem talált rá. Közvetve viszont igen sok jel mutat arra, hogy létezhetett. Az isten, az Éden szavunk vizsgálata során, a rovásírásunk ten jelének feltűnésekor, és még sok más esetben, többekben felmerült a kapcsolat lehetőségének valószínűsége, a szkíta Thana, a görög deos/theos, a kelta Dana, a kínai tien, a japán tenno, a török tengri, a ... (Publicisztika)

Adorján András
HamisIstvány… (István, a király) - 1.rész

Történt pedig 1983-ban, hogy egy remekművet alkotott a Szörényi-Bródy szerzőpáros. Egy rock-operát, mely az azóta eltelt 3 évtized alatt valóságos diadalmenetet futott be. Mondhatni, nemzeti kinccsé vált. Csíksomlyón 2003-ban kétszázezren hallgatták meg, de a 2013-as, Kolozsvár főterén tartott előadásnak is ötvenezernyi közönsége volt. És elsöprő sikere! Méltán. Magyarországon, Szegeden is bemutatták (Publicisztika)

Bilecz Ferenc
A mi urunk

Az „úr” szavunkat már sokan értelmezték. Én tiszteletben tartok minden logikusan elfogadható magyarázatot. Nyelvészekkel, történészekkel nem vitatkozom, hiszen nem vagyunk egy kategóriában. Meglátásomat, véleményemet azonban közreadom, hátha valaki meglátja benne az „igazat”. - Műkedvelő nyelvész-történészként nehéz beleszólni a „nagyok” dolgába. De „a nyelv mindenkié” alapon jogom van a témában véleményt mondani, illetve (Publicisztika)

Szakács János
Wass Albert regényhősei

Manapság is úgy érezzük, hogy a romániai magyarság önismeretének szolgálatában, hű képet adunk írásbeliségünk minden területéről az irodalomtörténet bármely művelése által. E képbe illeszkedik bele egy erdélyi írónk Wass Albert irodalmi tevékenysége is, aki a két világháború közötti években fejtette ki irodalmi tevékenységét, mint az erdélyi Mezőség közírója és ismerője. Jellegzetes regényhősei a mai élet emberei, függetlenül ezek vallási, (Publicisztika)

Szerkesztő A
Balázs Ildikó: Sorsvállalás 2.

WASS ALBERT ANTOLÓGIÁKBAN A HÁBORÚ IDEJÉN (1940 1944): Séta bölcsőhelyem körül. Erdélyi képeskönyv, Erdélyi elbeszélők, Erdélyi elbeszélők válogatott munkái, Erdélyi hírmondók, Magyar Irodalompártoló Társaság évkönyve - Tematikus gyűjteményes kötet az ESZC-nek a Révai Irodalmi Intézettel együttes kiadásban1 megjelent Séta bölcsőhelyem körül. Erdélyi képeskönyv2 című mű. Erdély íróinak vallomása írásban (Publicisztika)

Szerkesztő B
Wass Albert: Astor története 4. rész

III. Az új korszak - A II. világháború után a tendencia kezdett újra megváltozni. Mivel a terület újra virágzásnak indult, újabb emberáradat érkezett északról téli lakhelyet és nyugdíjas otthonokat keresve. A Dexter- és George-tó közti remek horgászhelyek, valamint a buja erdők békés csöndje és a kanyargó folyó vonzotta az embereket Indiana, Michigan és Ohio llamokból. Gomba módjára szaporodtak el a horgásztanyák: a Hall’s (Publicisztika)

Fedák Anita
Tanévkezdésre virág helyett

Néztem a még nyolcvanévesen is szikár termetű matek-fizikatanárt, ahogy minden tanítványával kezet fog, rájuk mosolyog... Sokunkban él egyfajta klasszikus tanér-kép. Szigorú, szikár vagy kissé testes, többnyire középkorú, rendszerint szemüveges (érdekes módon sohasem fiatalt, még ritkábban hölgyet...) képzelünk magunk elé. Egyenes tartással jár, hóna alatt osztálykönyvvel, ing- vagy mellényzsebében (piros, kék) toll. Cipője tiszta, ruhája és ... (Publicisztika)

Szerkesztő B
Wass Albert: Astor története 3. rész

III. Az új korszak - A II. világháború után a tendencia kezdett újra megváltozni. Mivel a terület újra virágzásnak indult, újabb emberáradat érkezett északról téli lakhelyet és nyugdíjas otthonokat keresve. A Dexter- és George-tó közti remek horgászhelyek, valamint a buja erdők békés csöndje és a kanyargó folyó vonzotta az embereket Indiana, Michigan és Ohio államokból. Gomba módjára szaporodtak el a horgásztanyák: a Hall’s (Publicisztika)

Adorján András
Nem elég nem ártani

Ki ne ismerné az irgalmas samaritánus történetét? Aki gondjaiba vette a megvert és kirabolt utazót. Aki segített rajta. Előtte egy pap és egy lévita ment el a szerencsétlen mellett, de semmit nem tettek. Igaz, hogy nem is ártottak neki (különben ez sem igaz), de a mulasztás bűnét csak elkövették. A vétkes mulasztást, aminek erkölcsi súlyát hajlamosak vagyunk alábecsülni. - 2004. július 8-a, csütörtök, tíz óra körül van. A kazetta címe: Nem elég nem ártani! Ez a kicsit (Publicisztika)

Fedák Anita
Kemény vár(rock) a miénk?!

Még mielőtt elégedetten bólogatnánk, hogy lám-lám Zrínyi Ilona (h)ősi otthonára milyen sokan voltak kíváncsiak a mai tinédzserek közül, gyorsan hozzáteszem, hogy egy rock-koncert kedvéért népesült be a várudvar. Egy országos havy metal (kemény rock) találkozó vonzotta a sok-sok csápoló és ordibáló, a hangos zene miatt extázisba került tizenéveseket Kazinczy egykori várbörtönébe. Vajon akkor is ennyien lennének, ha mondjuk Gárdonyi Géza Egri (Publicisztika)

Szerkesztő A
Ortutay Péter: Hozsanna neked, Karcsi? (Wass Albert emlékezete)

Párhuzamos sorsok a nagyvilág két szegletében - WASS ALBERT EMLÉKEZETE XXVIII. RÉSZ - Mihail Alekszandrovics Berlioz, a MASSZOLIT (TÖMEGÍR Szőllőssy Klára fordításában) elnöke (nem akárki, hanem egy igazi nagy tudós ember és irodalmár) a Pátriársije Prudin, Moszkvában, egy szép májusi napon tudományos előadást tart egy fiatal ... (Publicisztika)

Szerkesztő A
Vetési László: Székelyföld és szórvány - tények és illúziók 1/2

1. Bevezető a gondok közelébe - Bevezető, vallomásokkal - Témánk szempontjából akár figyelmeztetés és jelzésértéke is lehetne annak, hogy ebben az órában, amikor mi itt együttlétünket elkezdtük, ünnepi istentiszteleten most szentelik Wass Albert szülőföldjének egyik falujában, a Cege mellett Göcön a felújított műemlék templomot. Felújítói (Publicisztika)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap