Publicisztika

Prof. Dr. Bokor Imre
Gyurcsány Ferencről

ELŐSZÓ - Úgy hírlik, hogy Jeruzsálem után (2014-ben) Olaszliszkán épül a világ második siratófala, ahová el lehet járni gyászolni, imádkozni, szóbeli vagy írásbeli bejelentéseket (kéréseket, megjegyzéseket, ajánlatokat, stb.,) lehet tenni, valamint közösségi vagy magánjellegű észrevételeket. A Magyar Justitia Bizottság (MJB) évek óta próbálkozik közérdekű kérdések (problémák) megoldására tett javaslatai (észrevételei, (Publicisztika)

Benedek Szabolcs
Mítoszok a szabadkőművesség körül 2/2

Mítoszok gyakran ott születnek, ahol valami nem, vagy legalábbis nem mindenki számára látszik. Ám az ember olyan, hogy föltétlenül látni akar, és amennyiben ez nem lehetséges, hát jobb híján elképzeli, mi lehet a függöny mögött. A szabadkőművesség kiváló táptalaj az efféle mítosznak, lévén hogy zárt, diszkrét társaság – a leggyakrabban azt szokták rá mondani, hogy „titkos”, ami talán azért nem annyira szerencsés, mivel (Publicisztika)

Benedek Szabolcs
Mítoszok a szabadkőművesség körül 1/2

Mítoszok gyakran ott születnek, ahol valami nem, vagy legalábbis nem mindenki számára látszik. Ám az ember olyan, hogy föltétlenül látni akar, és amennyiben ez nem lehetséges, hát jobb híján elképzeli, mi lehet a függöny mögött. A szabadkőművesség kiváló táptalaj az efféle mítosznak, lévén hogy zárt, diszkrét társaság – a leggyakrabban azt szokták rá mondani, hogy „titkos”, ami talán azért nem annyira szerencsés, mivel (Publicisztika)

Polszerkesztő
"Tegnap véreset sz..tam"

Végre véget ér nemzeti teátrumunk megbecstelenítése, Alföldi eltirhulhat oda, ahová való, lezárul ama dicstelen korszak, mely minden jóérzésű emberben undorral teli dühöt keltett. "Hangvételében, üzeneteiben, megszólalási módjában, mindenben más lesz ez a színház" - fogalmazott Vidnyánszky Attila, aki átveszi a Nemzeti Színház igazgatását. Az ő eddigi pályafutása garanciát jelent, hogy helyére zökken a sarkaiból kiforgatott (Publicisztika)

Rátkay Béni
Túléli-e Robika távozását a Tejút-rendszer?

Gyászol a balliberális értelmiség. Arcát vagdalja, ruháját szaggatja és hamut hint önnön fejére. Vége a világnak, Robikának távoznia kell a Nemzetiből! Felfoghatatlan, hogy’ kerülhetett sor e gyalázatra! Idővel minden igazgatónak lejár a mandátuma (naná!), no de egy félistennek? Az ő posztját is úgy kellene hosszabbítani „közkívánatra”, mint Kádár elvtársét. De nem ez történt. Menesztették! Egy félistent! Ez a hála az (Publicisztika)

Polszerkesztő
Ez az ország nem eladó! KÖTELEZŐ OLVASMÁNY!

A toportyánoknak fáj a foguk azon földre, mely Isten rendeltetése szerint a magyarok jussa. A most átverekedett törvény minden nyögvenyelős kinyilatkoztatás ellenére alkalmatlan arra, hogy akár egy öklömnyi édes anyaföldet meg lehessen védeni véle - és mindehhez választott "vezetőink" teremtették meg a lehetőséget. A képviselő uraknak eszébe juthatna; egyszer azér' minden pohár bételik! ... (Publicisztika)

Prof. Dr. Bokor Imre
Konkrét segítség Biszkunak és az ügyészeknek

A Magyar Justitia Bizottság (halaszthatatlan) emberbaráti kötelességének eleget téve, ezúton nyújt hiteles segítséget az amnéziában szenvedő Biszku Béla elvtársnak és a Biszku ügyben dolgozó - hezitáló - ügyészeknek. Véleményünk szerint, nem nézhetjük közömbösen Biszku vergődését, házi őrizetben tartását,- és az ügyészek tétovázásra utaló... (Publicisztika)

Eperjes Károly
Thália és teológia 4/20

Mára azonban megszületett az új ellenségkép: a terrorizmus. S ekkor következik a hatalmi rendszer eszmei megindokolása: miért van joga az Amerikai Egyesült Államoknak ahhoz, hogy az egész világ fölötti rendőrhatalmat gyakorolja? Hát azért, mert nem csak katonaság által gyakorolja. Sokkal agyafúrtabb módszerrel dolgoznak. Csőbe húzták az egész világot, bedobták ugyanis az amerikai reklámot. Korábban elhitették a világgal, hogy a boldogságot (Publicisztika)

Szerkesztő A
MÁSODIK TRIANON - A magyar föld kiárusítása

A televízióban láthattuk, a magyar föld sorsáról döntenek honatyáink. A szavazás nem zajlott éppen zökkenőmentesen, de az akadályokat szépen vette a kormány. A televízió képernyők előtt vajon hányan skandálták az ellenzékkel együtt, hogy hazaárulók! Hazaárulók! HAZAÁRULÓK! Ám a „forradalmi” kormánypárt tagjai nem törődtek az ilyen (Publicisztika)

Kerékgyártó István
Odüsszeusz az ezredfordulón

A mítoszok, mondák ősi emberi vágyakat, magatartásformákat, szerepeket testesítenek meg, s újra és újra inkarnálódhatnak, még most is, az ezredév végén, a XX. század utolsó harmadában. Konsztantinosz Kavafisz, a krízishelyzetbe sodródott Görögország külföldre emigrált értelmiségét az odüsszeuszi magatartás vállalására, kalandra, felfedezésre, a minél több tapasztalat és tudás összegyűjtésére biztatta költeményében... (Publicisztika)

Fedák Anita
A múlt kísértete

Ami érdekessé tette számomra az idős hölgyet, azaz, hogy személyesen ismerte Horthy Miklóst. Sőt, az egykori kormányzó kárpátaljai látogatásai során, amikor többnyire a Felső-Tisza-vidék erdőiben vadászott, a szállásadói teendőket is ellátta. Nos, az újságíró szakmai ártalomból és persze kíváncsiságból is ilyenkor kap az alkalmon, és elhatározza: papírra veti a történetét. Annál is inkább, mert Idus néni nagy szeretettel és tisztelettel beszélt Horthy Miklósról, aki a magyar... (Publicisztika)

Szerkesztő A
Wass Albert: 1956 - Hősök és hóhérok

Harminc esztendővel ezelőtt Közép-Európának, talán még magának a Szovjetuniónak a sorsa is egy vékony szalmaszálon függött, mely bármikor elszakadhatott volna, s akkor megszabadította volna a világot a kommunista mételytől. Ezt a ritka történelmi eseményt, mely tele volt addig soha nem látott lehetőségekkel, az egyik leghősiesebb és bizonyosan a legpatetikusabb forradalom váltotta ki, melyet a világ... (Publicisztika)

Jankovics Marcell
Ötven év kétszáz sorban

Ha jubileum, válogat az emlékezet - - 1956 nyara. A magyar nemzeti bankosok hűtlenségi perében életfogytiglani börtönre ítélt, ’odabenn’ agyvérzést szenvedett édesapám kegyelmi kérvényét elutasítják. Indok: különösen veszélyes. A betegségére való tekintettel a büntetését leszállítják nyolc évre. 1956 ősze. Pannonhalmán megkezdem a gimnázium II. osztályát. A soron következő három évben a diákotthon dekorációja nagyrészt az én feladatom... (Publicisztika)

Németh Csaba
Csak egy nagy érzés éltetett

Részlet)* Az életút vége (1887–1893). Élete utolsó évei a magányosság esztendei voltak, már csak ünnepi alkalmakkor lépett közönség elé.1 A Nemzeti Színház fél évszázados jubileumán, 1887. szeptember 23-án a Hunyadi-nyitányt és az erre az alkalomra szerzett Ünnepi nyitányt vezényelte. Ez a mű végig a fia, Erkel Gyula kézírásában maradt ránk, a hangszerelése is Gyula stílusára vall: nosztalgikus visszatekintés (Publicisztika)

Eperjes Károly
Thália és teológia 2/20

Abban a pillanatban, amikor kiiktatom az erkölcsi rendet az életből, és azt megpróbálom a jogrenddel helyettesíteni, az abszurditás világába jutok. Ma sokat beszélnek az életminőségről, ehhez alapvetően hozzátartozik, hogy az embernek ne legyen lelkiismeret-furdalása. Az ügyvéd tulajdonképpen az én erkölcsi kategóriámat is képviseli, ő a külső fórumon a megváltóm. A pszichológus, vagy pszichiáter pedig az erkölcsi kérdések nem tudatos szintjével (Publicisztika)

Eperjes Károly
Thália és teológia 1/20

"Ha provokálni szeretnék, talán azt mondanám: a XX. század az intellektuális szörnyek százada volt. Még akkor is, ha mindez valójában már csak következmény, hiszen nem a XX. században kezdődött a szörnyek uralma. Ez évszázadok óta érik, különösen a francia forradalom óta. Ennek tetőpontja látszik fényesen a XX. században, például a két világháború borzalmaiban." Még fényesebben látszik ennek az intellektuális szörnyűségnek a totális... (Publicisztika)

Polszerkesztő
Június 4.

Tudod egyáltalán, hogy mi történt tova kilencvenhárom esztendeje? Hogy az a gyalázat, melyet mai napig nem átallanak békeszerződésnek nevezni, mit jelentett Magyarországra nézvést? Hogy kétszázhaminckétezer négyzetkilométer szent magyar földet, hazánk több mint hetvenegy százalékát zsivány módra elorozták? Tízmillió hold erdő, a hegyek, a vizek, a föld mélyének kincsei... Tizenegyegyezerötszáz kilométer vasútvonal... De ami a legborzasztóbb; odalett a lakosság... (Publicisztika)

Szerkesztő A
Wass Albert: Trianon a mikroszkóp alatt

A történelem az emberi világ legnagyobb tanítómestere. Értéke azonban azon múlik, hogy képesek vagyunk-e kiértékelni mondanivalóját a valóságnak megfelelően. Mi, magyarok különösképpen készek vagyunk kiszépíteni az igazságot, hogy érzéseinknek jobban megfeleljen. Tudunk arról, hogy jó ezer évvel ezelőtt hazát foglaltunk magunknak a Kárpátok me­dencéjében. De arról már nem szívesen... (Publicisztika)

Rozványi Dávid
június 4. - Trianon

Andinak, aki egyszer megkérdezte, mit jelent nekem a haza. - Siratunk valamit, amiről még a történelemkönyvekből sem lenne szabad tudnunk, mert arra ítéltettünk, hogy nem szabad megtanulnunk saját szánkban alvadó vérünk hánytató keserűségének ízét. Arra ítéltettünk, nem tudni hol és mikor, hogy nekünk csak a más fájdalma fájhat, hogy a sajátunk sohasem. Mégis fáj, s nem tudjuk miért. Nekünk, ha azt mesélték: Felvidék, azt... (Publicisztika)

Fehér József
"Valaki mindent elszeret"

Gyönyörűség kézbe venni és belelapozni Simai Mihály legszebb verseiből „Valaki mindent elszeret” címmel megjelentetett válogatott kötetébe. „ Ez a válogatott kötet – írja Békési Imre nyelvészprofesszor a könyv utószavában – lehetne közép-európai sorsvázlat is, de sokkal több annál. Az „Aranykor”-tól a „VÉG fedőnevű kaland” –ig hosszú az emberi út.Az életművet reprezentáló kilenc ciklusban az emberélet (Publicisztika)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap