Publicisztika

Kaslik Péter
A mi olimpiánk

Ambrózy Károly, Magyarország egykori diszkoszvető bajnoka, s felejthetetlen gimnáziumi tornatanárom emlékére. - A személyes példaképek tartós, és sokrétű hatása - A nagybecskereki Messinger gimnáziumban, ahova 1950-ben iratkoztam be Ambrózy Károly, volt a tornatanárunk. A gimnázium felső négy osztályában szintén az “öreg Ambrózy” volt a német tanárunk, és az atlétikai csapat edzője. Ambrózy Károly 1914-ben Magyarország diszkoszvető bajnoka volt, (Publicisztika)

Bónizs Róbert
Billogok

Azt mondják; legyek elfogadó - jelszóvá lett a tolerancia. Azt mondják; szeressek mindenkit, forduljak megértéssel embertársaim felé, mert ez az út az üdvözüléshez. Bizonnyal pokolra kerülök majd, mert ez nekem nem megy! Amikor elindulok, hogy járjam a természetet, és azt kell látnom, hogy úton-útfélen szemét rondítja az erdőt, már nem egyszerűen harag, hanem gyűlölet kél bennem. Cukorkapapír, kólásflakon,... (Publicisztika)

Kalász István
Journal intime

Tehát akkor kezdem: én "csak" cigarettáztam. Ekképp a cigarettához értek valamennyire. Vagyis itt és most arról szeretnék beszélni, amihez értek. Bár igaz, pipát szívtam én is. Próbálkoztam. De nem tetszett, körülményes volt. A hosszadalmas tömködés, a dohány előkotorászása, igazgatása... A bonyolult rágyújtás, a szippantgatás, hogy szelelj végre, te pipa. És ezért a pipa éppen azt nem engedte, amit reméltem tőle, a tűnődő gondolkodást. Ma már... (Publicisztika)

Kaslik Péter
„Ne bántsd a magyart!” 2012

Zrínyi Miklós fenti szavai háromszázötven év távlatából ma is híven visszhangozzák szabadságharcaink védekező, de elszánt, és dacos jellegét. Szabadságharcaink sokat mondanak a magyar jellemről is – arról, hogy mi a magyar. Mi az, amihez ragaszkodunk? Mi az, ami a közös célra összpontosuló cselekvést kirobbantja? Meddig hátrálunk, és mikor mondjuk, hogy elég? Babits Mihály: „A Magyar jellemről” c. tanulmányában azt írja,... (Publicisztika)

Kaslik Péter
A közös Európa eszménye - ugyan már, Miniszter Úr!

Részlet a „Yes, Minister” angol tévé sorozat „Az írás a falon” c. epizódjából. - James Hacker: Hiszen, a Külügyminisztérium mégis csak Európa párti. - Sir Humbphrey Applebey: Igen is, meg nem is, ha megbocsátja a kifejezést. James Hacker: Igen is, meg nem is? Sir Humbphrey Applebey: Mi azért vagyunk Európa pártiak, mert Európa ellenesek vagyunk James Hacker: Európa ellenesek? Sir... (Publicisztika)

Kaslik Péter
A Bujdosó könyv üzenete

Ez a fájdalom soha nem volt elevenebb, mint az ezer éves magyar nemzet erőszakos szétdarabolásának előestéjén. 1918. október 17-én Tiszta István, Magyarország miniszterelnök a képviselőházban bejelentette: „… a háborút elvesztettük, s ennek folytán a békét kell keresnünk.” A magyarok számára, azonban sem a külső, sem a belső béke nem következett be. A belső „békét” Károlyi Mihály, áruló jellegű, majd Kun Béla, szintén áruló jellegű, törtető, idegen, (Publicisztika)

Fehér József
Apám, ha élne...

Megfigyeltem már, hogy történelmi hőseinkre, és elődeink dicső tetteire is csak addig van szükség, amíg a nevükkel valaminek a létjogosultságát igazolni lehet. Aztán már nem annyira fontos; akár meg is feledkezhetünk róluk. Már csak mi vagyunk, a mi dicső tetteink. Míg azokat is le nem fújja a történelem színpadáról egy korszak szele. Ha megint szükség lesz a hőseinkre, újra elővesszük őket, leporolva, megtisztogatva. Az „Apám, ha élne…”... (Publicisztika)

Kaslik Péter
A kommunizmus áldozataira való emlékezés joga és kötelessége

Elképesztő, hogy Nádas Péter, író létére nem veszi tudomásul, sem a kommunizmus áldozatainak emberi ésszel alig felfogható számának nagyságát, sem pedig az embermilliók módszeres elpusztítására vonatkozó adatokat és irodalmat sem. Plató, a Gorgias c. művében az átfogó emberszeretetet nélkülöző írók tudását egyszerű fortélynak nevezi. Nádas Péter írói... (Publicisztika)

Kaslik Péter
A pótolhatatlan Kun Béla

Posztkommunista balliberális történészeink munkásságát figyelve, szinte semmi sem változik annyira, mint a múlt. A baloldaliak egyre ártatlanabbak, a jobboldaliak pedig egyre gonoszabbak. Ötvenhatos mártírjaink és hőseink életében elfogult, rossz indulatú – sokszor családilag is érintett - szocialista és szabad demokrata történészék kutakodnak. Legutóbb a 18 éves korában felakasztott Mansfeld Péterből próbáltak köztörvényes bűnözőt kreálni, Varga... (Publicisztika)

Fehér József
"Kárász József prózája rőzseláng"

Kárász József, az alföldi parasztsors írója idén lenne kilencvenkilenc éves, ha még mindig köztünk élne. Tizenhét esztendeje azonban már örökre búcsút intett a földi világnak. Elment, mégis úgy érezzük, mintha közöttünk járna. Amikor belépek a hódmezővásárhelyi Németh László Városi Könyvtár helytörténeti részlegébe, ahol hosszú éveken át dolgozott, olyan érzésem támad, mintha még mindig ott ülne az öreg írógép (Publicisztika)

Cservenka Attila
Mikor "gurul" az élet?

Az emberek próbálkoznak az élettel. Elég sokan vannak ahhoz, hogy a legkülönbözőbb megoldásokon fáradozzanak. Nem gondolom, hogy jogunk van pálcát törni bármelyik variáció felett, és a jónak tűnőket isteníteni. Kell, hogy legyen ilyen is, olyan is. Kell, hogy tudjunk különbözni a másiktól. Ha mindenki elérné a sikert, túl sokan lennének, és semmi erény nem látszana a megvalósításban. Ha mindenki hajszolja a sikert, sokan vesztesekké válnak, és megkeserednek... (Publicisztika)

Cservenka Attila
Sport I.

Normál békeidőben az ember tapasztalhatóan egyetlen területen érintkezhet a haza fogalmával. Kisgyermek koromban több olyan játékot is játszottam, amely magasabb szinten sport kategóriába tartozik. Ezért érdekelt az is, hogy mások hogyan játsszák. Akkoriban csupán a rádión keresztül lehetett értesülni egy-egy nagy világrendezvényen történt eseményről. Mai szemmel elképzelhetetlen módon ragadtunk rá a rádióra, és rajongva szurkoltunk a magyar sportolók sikere érdekében. De miért éppen a magyar... (Publicisztika)

Prof. Dr. Bokor Imre
Magadra hagytunk Tégedet...

1956. október 23 és november 4 emlékére küldöm Ramon Cué Romano spanyol jezsuita pap 1957-ben kiadott (Sangre de Hungaria: Magyarország vére) verses köte- tében található - MAGADRA HAGYTUNK TÉGEDET c. - (sajnos) sokak által kevésbé ismert, megrázó tartalmú versét. E vers elolvasását követően, vajon a jól fizetett média cézárok, a történészek és a politikusok (döntő többsége) érez e némi... (Publicisztika)

Fehér József
Íróként a katedrán - Németh László vásárhelyi korszakáról

„Vásárhely kővel van kerítve”- kezdődik a jól ismert népdal, ami egyrészt a három kilométer hosszú, hódmezővásárhelyi árvízvédelmi kőfalra utal (amit még a Tisza áradása miatt 1881-ben építettek e dél-alföldi mezőváros lakói); másrészt pedig ez a „kőfal-jelenség” egyfajta vásárhelyiségre is rámutat, mely az itt élőkre oly sokáig jellemző volt. Mit is takar ez a bizonyos... (Publicisztika)

Doma-Mikó István
Japánságtudat, a belső erő

A világ legkiválóbb elemzői próbálják megjósolni a japán gazdaság jövőjét. Statisztikákat vetnek egybe, számolgatnak, mutatókat analizálnak, miközben figyelmen kívül hagyják, hogy a japánok teljesítményét képtelenség általános emberi mértékkel mérni. - A több mint egy hete tartó földrengések, a cunami által letarolt partvidéki városok, a fukushimai atomerőmű robbanásai és az immár 18 ezer halálos áldozatot követelő katasztrófa... (Publicisztika)

Kalász István
Görbe és egyenes

Balkezest soha nem vádoltak meg azért, mert balkezes. Az inkvizíció kamráiban az ilyesmit nem tartották fontosnak. Úgy tűnik, hogy a pincékben soha semmit nem tartottak fontosnak. A balkezesek nem alapítottak pártot, nem törtek csoportként hatalomra, nem vonultak félre kisebbségként, szítva ekképpen a kíváncsiságot, az irigységet, a gyűlöletet, nem, a balkezeseket soha nem üldözték, de ez semmit sem jelent. Ez tény. A balkezesek egyenletesen szóródtak,... (Publicisztika)

Kalász István
Olvasni, változni...

A festményt addig nézi az ember, amíg akarja, a szöveget viszont… Különben az olvasás az olvasó és a szöveg közti folyamat; a kívülálló számára teljesen érdektelen dolog. Szintén érdekes: az olvasó ember nem képes önmagát „figyelni”; az agya intenzíven foglalkozik a szöveggel. És mi történik a szöveggel az agyban, miután az olvasó befejezte az olvasást? kérdés azért lényeges, mert az olvasás végeztével sokféle hatás éri az olvasót. Az olvasott szöveget,... (Publicisztika)

Polszerkesztő
Szaniszló Ferenc és a volt-nincs Táncsics-díj esete...

1. A Táncsics-díj: „A díj a nemzeti kulturális örökség minisztere által kiemelkedő újságírói tevékenység elismerésére adományozható. A díjat évente, március 15-én, hat személy kaphatja. Alapítása óta 100 újságíró részesült Táncsics Mihály-díjban.” forrás: muosz.hu 2. Tények: Szaniszló Ferencet, az 1990-es években a délszláv háború frontvonalain tevékenykedő kiváló hadi tudósítót, majd később a Duna TV... (Publicisztika)

Kalász István
Kikből áll az ország?

Nos, miből áll egy ország? Tavakból, hegyekből, görbe utakból, fagylaltból, fűből, városokból… És persze emberekből. És az országot az emberek teszik olyanná, amilyen, nem? Vagyis amilyen az ember mentalitása, olyan az ország? - Azt már tudjuk, hogy az állami pénzt nagyvonalúan lehet költeni, és azt is tudjuk, hogy ennek következményei vannak a közös háztartásra nézve. Eme költekezésre több országot lehet példaként említeni, de most nem tesszük, (Publicisztika)

Szerkesztő A
Március 15. a Petőfi-csontok árnyékában

Ünneplünk, mint ilyenkor mindig. Vagy mégsem? Évente kitűzzük a nemzetszínű kokárdát, és méltatjuk a bátor márciusi ifjak tetteit, a magyar szabadságvágy Habsburg-korabeli kinyilatkoztatását. Azután valaki elszavalja Petőfitől a Nemzeti dalt. A „Talpra magyar, hí a haza, itt az idő, most, vagy soha” sorokat hallgatva fájlaljuk, hogy nem járulhatunk főhajtásra a lánglelkű nemzeti költőnk... (Publicisztika)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap