Publicisztika

Szerkesztő A
Wass Albert: Trianon a mikroszkóp alatt

A történelem az emberi világ legnagyobb tanítómestere. Értéke azonban azon múlik, hogy képesek vagyunk-e kiértékelni mondanivalóját a valóságnak megfelelően. Mi, magyarok különösképpen készek vagyunk kiszépíteni az igazságot, hogy érzéseinknek jobban megfeleljen. Tudunk arról, hogy jó ezer évvel ezelőtt hazát foglaltunk magunknak a Kárpátok me­dencéjében. De arról már nem szívesen... (Publicisztika)

Prof. Dr. Bokor Imre
Gondolatok a Szabadság téri szovjet-emlékműről

Vitathatatlan, hogy az emlékművet engedély nélkül állították fel Vorosilov utasítására, vitathatatlan, hogy egy letűnt nagyhatalom címerét ábrázolja, vitathatatlan, hogy a felirata valótlanságot tartalmaz, vitathatatlan, hogy nem minősül katonai síremléknek, vitathatatlan, hogy a Szabadság téri ereklyés országzászlót önkényesen bontották le a szovjetek, megalázva ezzel nemzeti... (Publicisztika)

Bella Árpád
Petőfi magyarsága

A napokban kezembe került egy régi írásom, amelyben Petőfi magyarságával példálóztam. Nyolc és fél éve ennek, amikor kétségbeesetten küzdöttünk az ún. „státusztörvény” elfogadásáért. A népszavazáson elbukott kezdeményezés a hazai magyarság szégyene. Jóvátettük? Olvasom a hírekben, hogy már negyedmillió külhonban élő magyar kérvényezte a magyar állampolgárságot, és közel 160 ezren már meg is kapták. Isten malmai... (Publicisztika)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
A csoda nyomában (WASS Albert: Elvész a nyom) 1/2

Wass Albert: az erdélyi havasok krónikása, a Trianon utáni keserű (nem csak) magyar sors megéneklője, az igazság, szeretet, hit, magyarság és becsület dalnoka. Ezek a megnevezések nem valamiféle kultikus beszédmód elemei, hanem próbálják körülírni azt az írói-irodalmi tevékenységet és küldetést,... (Publicisztika)

Prof. Dr. Bokor Imre
EU-s dilemmák

Az Európai Parlament Információs Hivatala (még 2002-ben) kiadott egy "Európa ma és holnap" című nagyalakú, igényes kivitelű brosúrát, amely 28 ország önbemutatkozását tartalmazza. A huszonnyolcak között vannak alapító tagok és csatlakozásra jelöltek. Az egyes országok maguk állították össze a szöveg- és képanyagot,az országfejezetek egy rövid "önéletrajzból" és egy hosszabb "kifejtő" részből állnak. Nézzük (Publicisztika)

Balogh Bertalan
Kellene rá egy törvény

Rossz hírét keltjük a magyarnak itthon is, a saját generációnk számára is, osztrák ihletésű történelemmel, hajánál fogva előrángatott és tíz körömmel tartott finnugor tanszékkel, hogy csak ezeket említsem. És akkor nem beszéltem még arról, hogy milyen alakok és milyen nem-magyarok képviselnek bennünket külföldön politikában, irodalomban. Ezt már könnyebb észrevenni másnak is, hiszen (Publicisztika)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
Jókai hírlapjai 4/4

A szabadságharc után Bujdosásából szabadulván lassan visszatért az irodalmi életbe, 1850 elején már a Magyar Emléklapokba, a Pesti Röpívekbe és a Magyar Írók Füzeteibe írt. Vahot Imre Remény címmel indított szépirodalmi füzetet, Jókai szerkesztőtársa lett, de dolgozott a Pesti Naplóba és a Magyar Hírlapba is. A Pesti Naplót később azért hagyta ott,... (Publicisztika)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
Jókai hírlapjai 3/4

A szabadságharc után Bujdosásából szabadulván lassan visszatért az irodalmi életbe, 1850 elején már a Magyar Emléklapokba, a Pesti Röpívekbe és a Magyar Írók Füzeteibe írt. Vahot Imre Remény címmel indított szépirodalmi füzetet, Jókai szerkesztőtársa lett, de dolgozott a Pesti Naplóba és a Magyar Hírlapba is. A Pesti Naplót később azért hagyta ott,... (Publicisztika)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
Jókai hírlapjai 2/4

Életképek Az Életképekben bontogatták tehát szárnyaikat a kezdetben francia rajongással eltelt ifjak; s 1847. július 1-jétől – miután Frankenburg, politikai okokból is, voltaképpen eltávolíttatván, Bécsbe ment – Jókai lett az Életképek szerkesztője, félévenként 700 forintért. Sok verset közölt Petőfitől, negyedévenkénti hat költeményre (50-50 forintért) szerződtette is őt. Petőfi... (Publicisztika)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
Jókai hírlapjai 1/4

„Elaludt…” mondta csendesen Stricker Mór, a háziorvos, s mi, a folyosón várakozó újságírók tudtuk, hogy ez mit jelent. Jókai meghalt! Április 25-én lett rosszul, ágynak esett, s napok múltán tüdőhurut tört reá. Május ötödikén, a mai napon mintha jobban lett volna, A lőcsei fehér asszonyt kérte, drámát akart írni belőle; aztán estefelé állapota hanyatlani kezdett, s este 9 óra 20... (Publicisztika)

Prof. Dr. Bokor Imre
Parlameni dilemmák

Türhetetlen, hogy a közel két évtizeden tartó parlamenti (érdemi) munka és (szorgos) látszattevékenység mellett, nem jutott idejük arra az "illetékeseknek" (az országgyűlés elnökeinek, alelnökeinek, a szépszámú bizottsági elnököknek, alelnököknek és tagoknak, illetve egyetlenegy országgyűlési képviselőnek sem), hogy érdemi lépéseket tegyen(ek) a képviselők számának radikális csökkentésére, a különféle... (Publicisztika)

Adorján András
Iksz Ipszilon szerelmes

Bizony, vele is megesett: Iksz Ipszilon újra szerelmes lett! Volt erre persze számos korábbi példa, de ez egész más volt, mint a többiek (és a többiek is egész mások voltak, mint az összes többi mások). Nem, nem arról van szó. Emez alany is lány, nő volt, mint az elődei. De mégis! Igaz, az érzés nagyon hasonló tünetekkel járt, mint a többi tudatzavarok, józan eszmélet vesztések: röpülni tudás, a világ kebelre ölelésének eltökélt szándéka, könnyű szédülések... (Publicisztika)

Kaslik Péter
A politika és a magyar nyelv

Jó hír: Az ötvenöt éve megjelenő budapesti Élet és Irodalom c. hetilap 2011. november 4-i száma végre cikket közölt a kanadai magyarokról. A jóhiszemű magyar azt hihetné, hogy az Élet és Irodalom végre tudomást vesz rólunk, és méltóan beszámol arról, hogy a kanadai magyarok oly mesze az óhazától ötvenöt év után is megtartották, és ápolják magyarságukat; egyházközösségeik, iskoláik, újságjaik (Publicisztika)

Kristóf Péter
Mit ér a tudós, ha magyar?

„A tudománynak nincs hazája, de a tudósnak van” – mondotta Eötvös Loránd, utalva ezzel annak kiemelt szerepére, hogy a tudós milyen nemzeti környezetből érkezik, milyen vallási-kulturális identitással rendelkezik, és melyek azok az értékek, amelyek számára a hivatástudatot jelentik. De milyen tényezők együttes közrejátszására van szükség ahhoz, hogy valakiből kiemelkedő tudós válhasson, és ebben milyen szerepet képvisel nemzetünk történelme, (Publicisztika)

Kalász István
Újratöltve: Szellemi stand by?

Egy nemzedék szellemi helyzete... - Ki Antigoné? Antigo felesége. Bulgária fővárosa? Oroszország. Gyerekek, hol van Skandinávia? Olyan nincsen, tanár úr, ne vicceljen velünk. Ki volt Berzsenyi? Ki most a miniszterelnök? ---- Méla, unott csönd az osztályteremben. Egy egész generáció hülyül. Nem tudják a Himnuszt, sem a Szózatot Egy egész generáció hülyül. Nem tudják a Himnuszt, sem a Szózatot, - mi az? - nem tudják, mit jelent az a kifejezés,... (Publicisztika)

Prof. Dr. Bokor Imre
Emlékezzünk V. I. Leninre!

TISZTELT OLVASÓK! 1870-ben (a bolondok havában), április 22-én született Vlagyimir Iljics Uljánov, a proletáriátus feledhetetlen nagy vezére, aki Marx-Engels emlőiből szívta magába és fejlesztette tovább a kommunizmus hazug tételeit, majd “sikeresen” transzformálta a gyakorlati életbe. Elismerten ügyes hordószónok volt, redundáns szövegével azokat is “lehengerelte”, akik semmit sem értettek... (Publicisztika)

Kaslik Péter
A politika és a magyar nyelv

Jó hír: Az ötvenöt éve megjelenő budapesti Élet és Irodalom c. hetilap 2011. november 4-i száma végre cikket közölt a kanadai magyarokról. A jóhiszemű magyar azt hihetné, hogy az Élet és Irodalom végre tudomást vesz rólunk, és méltóan beszámol arról, hogy a kanadai magyarok oly mesze az óhazától ötvenöt év után is megtartották, és ápolják magyarságukat; egyházközösségeik, iskoláik, újságjaik, folyóirataik vannak stb. Rossz hír: Az Élet és Irodalom (Publicisztika)

Adorján András
A Nép nevében…!

Csurka Pistával valami 4-5 hónappal a halála előtt találkoztam a Hélia szálló fürdőrészében. Nagyon örültem, hogy láttam, úgy vettem észre, hogy ő is. Beszélgettünk pl. arról, hogy akik szüntelenül kirekesztésről visítanak, az ő drámáit bezzeg bojkottálták jó húsz évig. (kedvencem a félelmetes "Ki lesz a bálanya?) Nyomatékkal jegyzem újra, hogy a "nemzeti szárny" és általában a kvázi jobboldal lapított és kussolt. Azt mondta, hogy a Magyar Fórum (Publicisztika)

Adorján András
Hivalkodó hülyeség

Voltak idők, amikor még különbséget tettem az emberi rosszindulat és a hü-lyeség között. Végtére is mit tehet arról a hülye, hogy hülye, az a hülye, aki odatette. Viszont a rosszindulat! Csakhogy fel kellett fedeznem, hogy a két típus okozta károk végülis egyaránt fájdalmasak. A hülye sem jobb, mint a rosszindulatú, mert azért ő is csak sejti, hogy hülye, és minden észrevételt "támadásnak" minősít, féktelen agresszivitással védi állásait. A Magyar (Publicisztika)

Kaslik Péter
Felelet a Mondolatra - A hatalmát vesztett magyarországi elit külföldi vádaskodásairól 2/2

„Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van.” Példabeszédek 18: 21 Magától értetődő, és sajnos napjainkban egyre gyakrabban megélt igazság, hogy a tudományok és az ipari fejlettség mai fokán egy minden magasabb képzettség nélküli kis csoport is komoly szörnyűségeket képes elkövetni. A különböző robbanó szerkezetek elkészítésére vonatkozó (Publicisztika)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap