Publicisztika

Petrusák János
Mitől drága? - Az a drága...

Figyelmeztetés: nyugi, nem kell megretteni, nem piros karikás, benne 18-as szöveg jön! A mitől drága, miért ennyire drága felkiáltás az olvasó ember nagy szerelmére, a könyvre vonatkozik. Akivel (amivel) ugyebár esténként ágyba szokott bújni! De legyen mégis csak akivel – még ha volt magyartanáraim és leendő kritikusaim fel is sikítanak – akivel tehát közös szórakozást tervezünk, de nem jön össze, mert – nincs rá pénzünk! A kincs meg, ha nincs, akkor nincs! Volt könyvesboltos... ként, könyvkiadóban dolgozóként (Publicisztika)

Petrusák János
A koldusfuttatta király...

Egy fotó (jó minőségű, hiszen királyról készült): a hintóban cilinderes, nevetős, sorsukkal elégedett urak. Az egyikőjük király. Méghozzá egy nagy birodalom uralkodója. Ő V. György, „minden britek és minden brit gyarmati lakos királya”. (Egészen pontosan, korabeli hivatalos terminus szerint: „az Egyesült Királyság és a Brit Domíniumok királya és India császára” Uralkodási ideje: 1910. május 6. – 1936. január 20.) A fenti képről szól a kis gondolat... (Publicisztika)

Kárpátalja-szerkesztő
Az elnemzetietlenítés gyümölcsei - Kárpátaljaiak a népszavazásról

Csoda-e, ha ezek után megannyi magyarországi állampolgár a szolidaritás legkisebb szikrája nélkül viseltetik irántunk, hogy nem testvérként, hanem vetélytársként tekint ránk? Az évtizedekig folyó elnemzetietlenítés gyümölcsei érnek most be. S még jó, hogy a folyamat nem érte el a végpontját, nem szorította ki teljesen a szívekből a nemzeti együvé tartozás érzését, és megtanulták, hogy Pozsonyban, Kassán, Ungváron, Kolozsvárott, Nagyváradon, Újvidéken épp (Publicisztika)

Balogh Márta Borbála
Magyar voltam, magyar lettem

Immár két hónapja hivatalosan is magyar lettem. Eddig is magyar voltam ugyan, mert édesanyám magyarul dúdolt altatót csecsemőkoromban, magyarul ejtettem ki az első szavakat, magyarul tanultam az iskolában, később magyarul tanítottam az iskolában. Bár más nyelveken is beszélek, de magyarul gondolkodom, a magyar hiszmnuszra dobban meg a szívem, a magyar fociválogatottnak szurkolok, s az álmaim is magyar nyelvűek, másként nem is tehetek, hisz ez az anyanyelvem, amit őseimtől örököltem. (Publicisztika)

Vasi Ferenc Zoltán
A fajok cirkuszában (az Ady-vers kapcsán)

Már a kötetcím mélyről merített gondolatokat sejtet – A Minden Titkok Versei, különösen a ciklus: A magyarság titkai. Hogy Ady magyar költő, és keseredetten magyar, mi sem példázza jobban, mint A fajok cirkuszában c. verse. Ady messze-távol tartja személyét a „Vakulj, magyar!” jelszó alatt hurrázó nemzetieskedőktől, s súlyos-bús hiányérzetével áll ki olvasói elé. A magyarság fogalma min... denkor ostorozandó, hiszen lehetne tökéletesebb, átfogóbb, igazibb. (Publicisztika)

Szappanos Gábor
Bo Hr. Hansen: Babasampon

Vernernek hívnak, és negyvenéves vagyok. A hajam zsíros. Kéziszappannal mosom. Nem sampont használok. Azt az anyám használta. Egészen a legutóbbi időkig mindennap megmosta a hajamat. Akkor aztán tipp-topp voltam. A bal vállamra vörössel és zölddel az van tetoválva, hogy ANYA. A tetoválás nem az én jószántamból került oda. Osztálytalálkozót tartottunk a régi iskolatársakkal. Huszonöt éve végeztük el az általános iskolát, de mintha tegnap lett ... (Publicisztika)

Turcsány Péter
A Wass-család múltja – valóság és legendák

A hűség, a szülőföld- és a hazaszeretet, a “töretlen hit” Wass Albert életművének kulcsszavai. Az író munkáinak Erdélybe és a magyar múltba ágyazottsága rendkívüli hatást gyakorol olvasóira. Az Üzenet haza című emigráns ódája 20. századi nemzeti költészetünk mintadarabjai közé tartozik. Általa belépett abba a költői sorba, amit Kölcsey, Vörösmarty, Petőfi, Arany, Tompa, Ady, Babits, Dsida, József Attila nemzeti ihletésű költeményeivel jelentenek a számunkra. Mégis egy néhány (Publicisztika)

Bene Gábor
Mit is akarunk?

1. Milyen változást akarunk elérni hazánkban? Rendszerváltást és a pártpolitikai osztály lecserélését is akarunk?De milyen legyen ezen új rendszer? Szerintem a Szentkorona szociális állama lenne az a harmadik utas rendszer, amely megvalósítaná 1956 minden követelését. Erről szól az AJET nemzetvédő jogkönyve, ami valójában alaptörvény szintű joganyag, s amely helyettesítheti az értelmiségnél a pártprogramot. 2. Kivel, illetve kikkel a... karjuk? Ma a legtöbb pártpolitikus és nemzeti "ikon" csak úgy tudja (Publicisztika)

Vasi Ferenc Zoltán
INFERNÁLIS BÉKE (EZ TÖRTÉNT '99-BEN)

99-ben apám haldoklott. Március 12-én van sógorom születésnapja - és NATO-belépésünk napja. Céklát, sárgarépát ültetek kertünkbe, gazosodik. Adolf napjára esett Úrnapja - és Édesapám halálnapja. Beköltözik örökségházunkba Kondor Péter, egyverses költő és átjár Pollágh Péter, azóta József Attila-díjas. PP házasságtörő viszonyt tart épp házunkban, KP pedig összeállt egy narkós rimával. Újságíróskodom. Viszem ezt a cikket a KOMESZ főszerkesztőjének. Szégyenben tekerem a sötétben kerékpárom. Sehová sem tartozom. (Publicisztika)

Doma-Mikó István
A kém magánélete - A Sorge-rejtély 1/2

Ki ne ismerné a mesterkém, Richard Sorge nevét, aki a II. Világháborúban Japánból küldte titkos rádióüzeneteit Sztálinnak? Sorge a tokiói német nagykövetségre bejáratos újságíróként felbecsülhetetlen értékű hadititkokhoz fért hozzá. Működésének csúcsaként előre értesítette Sztálint a Szovjetunió német lerohanásának időpontjáról és helyéről. Az öntelt diktátor azonban saját "tévedhetetlen" megérzéseire hallgatva hatalmas veszteséget okozott saját haderejének. Számtalan könyv és filmalkotás taglalja, hogyan (Publicisztika)

Szerkesztő A
Wass Albert: 1956 - Hősök és hóhérok

Harminc esztendővel ezelőtt Közép-Európának, talán még magának a Szovjetuniónak a sorsa is egy vékony szalmaszálon függött, mely bármikor elszakadhatott volna, s akkor megszabadította volna a világot a kommunista mételytől. Ezt a ritka történelmi eseményt, mely tele volt addig soha nem látott lehetőségekkel, az egyik leghősiesebb és bizonyosan a legpatetikusabb forradalom váltotta ki, melyet a világ va... laha is látott... (Publicisztika)

Szerkesztő A
1956 pufajkásai

1956 nem 1956. október 23-án, hanem 1944. augusztus 23-án kezdődött. Akkor, amikor az első vörös csillagos pufajkás rém betette a lábát a Boldogasszony és a Szent Corona földjére. 1956 pedig nem 1956. november 4-én, de nem is 2006. október 23-én ért véget, hanem mindaddig tartani fog, amíg a kommunista utódpárt és az utódpártot más színekre cserélő gyilkosok és azok utódjaik a magyar közélet minden helyéről ki nem lesznek takarítva. Az MSZ(M)P vörös szegfűs gnómjai jól látható helyen (Publicisztika)

Prof. Dr. Bokor Imre
Hozzászólás egy tudományos konferenciához

Úgy tűnik, hogy az Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) naptára 1990-et mutat 2012-ben, mivel április 11-én, Király Bélára emlékezve, tudományos konferenciát tartottak az NKE dísztermében, amelyen – többek között - részt vett dr. Szabó Miklós (a ZMNE) egykori rektora, dr. Romsics Ignác történész akadémikus, valamint a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar meghívott csoportja, de azóta is agyonhallgatják az ott történt “épületes” történelem hamisításokat (Publicisztika)

Bodor Miklós László
Dr. Békefy Lajos: Szeretlek Október, áldassék 31 napod

Újságíró Akadémiai – Vallástörténet - professzorom, Dr. Békefy Lajos művét adom a Magyar Irodalomi Lap olvasóinak. Fogadjátok szeretettel Bodor Miklós László / "Lírai köszöntő az érett színek és nemzeti tanulságok ünnepes hónapjáraMagyarságunknak és európaiságunknak, végtelen keleti puszták napkeleti emlékének és égig szárnyaltató, keresztyén igéknek, esz... mék napnyugatának lelkünkben összeölelkező páratlan szintézise vagy te, őszelő és őszdelelő naptári idő..." (Publicisztika)

Kaslik Péter
„Ne Feledd a Tért” (1956)

„Míg nem feleded: ………../Nem holt, nem letiport sereget/emészt el ott - vagy akárhol - a sírhant./Új hont érlel a föld.”// Illyés Gyula: Ne feledd a tért 1970. részlet Moore után, Arany, Petőfi, Vörösmarty nyomán/ Az ötvenhatos forradalom évfordulóját követő napon a magyar sajtóban rendszerint a következő mondat olvasható: „A magyarok világszerte megünnepelték az 1956-os forradalom évfordulóját.” A „magyarok világszerte”, és “az 1956-os forradalom (Publicisztika)

Petrusák János
A mi Krúdynk!

Bár jómagam kifejezetten nem kedvelem, amikor valamely csoport, legyen az a csoportosulás irodalmi-művészeti, vagy akár lokálpatrióta, arról már nem is szólva, ha vallási vagy politikai, ki akar sajátítani egy neves művészt, most mégis, Krúdy Gyulára gondolva csak ez a cím tolakodott eszembe. És nem azért, hogy a „mi” alatt minket, nyíregyháziakat, vagy tágabban szabolcsiakat értsünk, hanem azért, hogy az egész magyar, és tágabban az egyetemes európai irodal... mat. Az irodalmi, sőt a vájtfülűeknek (Publicisztika)

Bilecz Ferenc
Allah akbar! – a 21. században

Rászorult menekült, vagy „gazdasági bevándorló”-e az a több százezer – többségében iszlám hitű – ember, aki bebocsátásra vár Európába? Valóban ez korunk nagy kérdése? Vagy szándékosan van így megfogalmazva az az alapkérdés, hogy joga van-e valakinek csupán a hitre hivatkozva más embereken élősködni? Azt hiszem, sokan tudják a választ, de képtelenek megfogalmazni, vagy félelemből, vagy tudatlanságból, esetleg szándékosan a nagyobb tudás és a pozíció birtokában hallgatnak erről. (Publicisztika)

Szerkesztő A
Balassi Bálint Emléknap

Balassi Bálint a magyar késő-reneszánsz legnagyobb alakja, a magyar nyelvű líra első világirodalmi rangú képviselője. Nevét Balassa Bálintnak is mondták, maga a költő is különbözőképpen írta saját nevét. Szerelmes verseivel, istenes költeményeivel és vitézi énekeivel megújította, a legmagasabb rangra emelte a magyar költészetet. Első műve egy protestáns értekezés (Füves kertecske). Több mú... zsája is volt (Anna - Júlia (Publicisztika)

Felber Zsolt
Kemény János az író és irodalomszervező

E csodálatos ember, életének utolsó szakaszában érte el írói tevékenységének fénykorát, egyre gyakrabban jelentek meg könyvei, cikkei. Írt sokat és szépet: bábszíndarabokat, színdarabokat, önéletrajzot, úti élményeket – természetről, emberekről, a havasi életről. Szellemi öröksége azonban sokkal gazdagabb volt, minthogy csak íróként tartsuk számon, hisz jó maga szellemi vezére volt annak az irányzatnak, melyet ma tran... szilvanizmusnak hívnak. Kemény János vérbeli irodalomszervező volt. (Publicisztika)

Doma-Mikó István
Sütő András könnyű álma

Részlet az Erdélyi Sólyom jelenti c. könyvből: - Hát igen, ne kerteljünk, a szememet kiverték, és egyértelmű, hogy már soha többé nem fogok látni vele. Rövidesen operációra megyek, de csak azért, hogy a szemgolyót megmentsék. Zavarna, ha egy üreg maradna a helyén. - Hozzáértő orvos végzi az operációt? - Egy amerikai japán professzor, aki állítólag legjobb a szakmában. - Bízhatsz benne! A japánok keze ügyes finom munkában kiváló. Ha nem illetlen (Publicisztika)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap