Publicisztika

Lisztóczky László
A Nap és a Hold szerelmesei – Assisi Szent Ferenc hatása Dsida Jenő világképére

Az l960-as évek első felében, amikor egyetemista voltam Debrecenben, Dsida Jenő nevét a magyar szakos tanárjelöltek többsége egyáltalán nem vagy csak igen felületesen ismerte. A tájékozottabbak is az akkori irodalompolitika szólamait szajkózták: kismesternek, az öncélú szépség és az absztrakt humánum költőjének bélyegezték, aki miniatürizálta, az izolált én feneketlen kútjába süllyesztette a világot. Azóta nagyot fordult a kerék: a „poeta angelicus” ma már legnépszerűbb költőink közé tartozik, köteteit (Publicisztika)

Szerkesztő A
Székely András Bertalan: Közép-Európa ketyegő bombája: Trianon 3/3

Az orosz diplomácia, Erdély odaígérése fejében, Romániától a hármas szövetségtől való elszakadásra és az Oroszországhoz való csatlakozásra kapott ígéretet. Közben a Ferenc Ferdinánd vezette osztrák centristák és a Pétervár irányította cseh federalisták összeütközésbe kerültek. Nagy valószínűséggel utóbbiak jóváhagyásával gyilkolták meg Szarajevóban 1914. jú... nius 28-án a trónörököst. Horváth Jenő megfogalmazásában “Ausztria–Magyarországnak ”. (Publicisztika)

Szerkesztő A
Székely András Bertalan: Közép-Európa ketyegő bombája: Trianon 2/3

Népünk sorstragédiáinak egyik legnagyobbika – Muhi és Mohács után – kétségkívül az 1920. június 4-i párizsi (tévesen: Párizs környéki) békeszerződés. E lassan évszázados traumát a szétdarabolt nemzet máig nem heverte ki: nemzettudati, lelki, demográfiai, társadalmi, gazdasági, bel- és külpolitikai, valamint más következményei máig hatnak. Amíg a két ... - Folytatás: Horváth külügyi társasági ténykedéséhez fűződik még a Háborús felelősség (1928–31) és a South Eastern (Publicisztika)

Balogh Bertalan
New yorki furcsaságok

Elhangzik a kérdés: "Honnan ered a croissant, Magyarországról, Franciaországból, vagy Görögországból?" A három versengő egyszerre nyomja meg a gombot és kórusban üvölti, mert hiszen a legbutább ember is tudja, hogy a válasz: Franciaország. "Tévedés", - mondja a játékvezető. "A helyes válasz: Magyarország". Én tudtam. Rongyoskifli néven ismerjük. És nem is ez a legnépszerűbb kiflink... Ezt is elhappolták tőlünk. Mert ezt is hagytuk. (Publicisztika)

Szerkesztő A
Wass Albert: Trianon a mikroszkóp alatt

A történelem az emberi világ legnagyobb tanítómestere. Értéke azonban azon múlik, hogy képesek vagyunk-e kiértékelni mondanivalóját a valóságnak megfelelően. Mi, magyarok különösképpen készek vagyunk kiszépíteni az igazságot, hogy érzéseinknek jobban megfeleljen. Tudunk arról, hogy jó ezer évvel ezelőtt hazát foglaltunk magunknak a Kárpátok me­dencéjében. De arról már nem szívesen beszélünk, hogy amikor háborúságokból (Publicisztika)

Rozványi Dávid
június 4. - Trianon

Andinak, aki egyszer megkérdezte, mit jelent nekem a haza. - Siratunk valamit, amiről még a történelemkönyvekből sem lenne szabad tudnunk, mert arra ítéltettünk, hogy nem szabad megtanulnunk saját szánkban alvadó vérünk hánytató keserűségének ízét. Arra ítéltettünk, nem tudni hol és mikor, hogy nekünk csak a más fájdalma fájhat, hogy a sajátunk sohasem. Mégis fáj, s nem tudjuk miért. Nekünk, ha azt mesélték: Felvidék, azt... (Publicisztika)

Major Zoltán
Trianon és re-víziója

Hatalmi politika és nemzetközi jog feloldhatatlan ellentétéről (1920-1940) - "A revízió távolban fénylő csillag, amely felé ma minden magyar arca bizakodva fordul, s amely, törhetetlen hitünk szerint, éppen úgy mutatja a feltámadáshoz vezető utat, mint ahogy a keleti bölcseket is elvezette annak idején Betlehembe. De miként földön való jártunkban reményeink csillaga, mely felé törünk, csak a legfőbb irányt mutatja és ügyességünkön, képességeinken múlik (Publicisztika)

Szerkesztő A
Székely András Bertalan: Közép-Európa ketyegő bombája: Trianon 1/3

Népünk sorstragédiáinak egyik legnagyobbika – Muhi és Mohács után – kétségkívül az 1920. június 4-i párizsi (tévesen: Párizs környéki) békeszerződés. E lassan évszázados traumát a szétdarabolt nemzet máig nem heverte ki: nemzettudati, lelki, demográfiai, társadalmi, gazdasági, bel- és külpolitikai, valamint más következményei máig hatnak. Amíg a két világháború között legalább beszélni lehetett a bajról, sőt a közgondolkodást uralkodó eszmeként áthatotta a jogos területi revízió gondolata – ami (Publicisztika)

Prof. Dr. Bokor Imre
Gondolatok a migrációról

A közúti, vasúti, légi, vízi (tengeri) szállító járművek, valamint a távközlési eszközök rohamos fejlődése következtében, csupán idő kérdése volt, hogy az életüket féltők vagy jobb életkörülményekre számítók, mikor kezdik ostrom alá venni a biztonságosabb és/vagy gazdaságilag fejlettebb államokat. Ezt a folyamatot kerítésekkel, rendőrséggel, katonasággal, visszatoloncolással vagy más eszkö... zökkel és módszerekkel csak átmenetileg lehet csökkenteni, de hosszabb távú, megnyugtató (Publicisztika)

Szerkesztő B
Wass Albert: Astor története 4. rész

III. Az új korszak - A II. világháború után a tendencia kezdett újra megváltozni. Mivel a terület újra virágzásnak indult, újabb emberáradat érkezett északról téli lakhelyet és nyugdíjas otthonokat keresve. A Dexter- és George-tó közti remek horgászhelyek, valamint a buja erdők békés csöndje és a kanyargó folyó vonzotta az embereket Indiana, Michigan és Ohio llamokból. Gomba módjára szaporodtak el a horgásztanyák: a Hall’s (Publicisztika)

Handó Péter
A szeretet zsákutcája-e az európai típusú kultúra? 5/5

„... világ csak az lehet, ami nem egyedül az én számomra létezik” (Ancsel 1992: 84) – vallotta Ancsel Éva, és – magánvaló létem minden szenvedést nyújtó tudatosulása ellenére, vagy még inkább miatta – vallhatom én is. Ha polémiázni akarok azon rajtam túl született, de valamilyen módon magamévá tett gondolatokkal, melyekből önmagam ... - Szeretet és szerelem - A háromosztatú emberkép úgy véli, a szerelem lelki síkon fogalmazódik meg, teremti önmagát, és testiségben, fizikai egyesülés által, szexualitásban, nemi (Publicisztika)

Balogh Bertalan
Gondolatok

Hitler a német felsőbbrendűség teóriáját arra a meggyőződésre alapozta, hogy a magas, szőke és kék szemű ember minden tekintetben különb másoknál, tehát a világ vezetésére hivatott. Sok baj származott ebből. Én magam sem szeretem őt, mert kiderült, hogy a magyaroknak már kijelölte a kitelepítés helyét valahol az Ural környékén. És különben sem vagyunk tipikusan szőkék. A világstatisztikai almanachot böngészem, és nagy meglepetésemre, azt találom egy helyütt (Publicisztika)

Szerkesztő B
Wass Albert: Astor története 3. rész

III. Az új korszak - A II. világháború után a tendencia kezdett újra megváltozni. Mivel a terület újra virágzásnak indult, újabb emberáradat érkezett északról téli lakhelyet és nyugdíjas otthonokat keresve. A Dexter- és George-tó közti remek horgászhelyek, valamint a buja erdők békés csöndje és a kanyargó folyó vonzotta az embereket Indiana, Michigan és Ohio államokból. Gomba módjára szaporodtak el a horgásztanyák: a Hall’s (Publicisztika)

Handó Péter
A szeretet zsákutcája-e az európai típusú kultúra? 4/5

Maga a fogalom – valószínűleg – egyidős az emberrel, az emberi tudat ébredésével, azzal a közösségi érzéssel, amely erősíti az összetartozást, és sikeressé teszi a fajt. Ugyanakkor, mint tevékenység, nem csupán az ember életének a része, átszövi az állati – s talán még a növényi – létet is; az viszont ma még csak kutatások tárgya, hogy mennyiben genetikailag kódolt és mennyiben érzelmileg tudatos tényezők függvénye. A szeretetet, mivel – az ember nem csak megéli vagy nem éli meg – az első kultúrák (Publicisztika)

Handó Péter
A szeretet zsákutcája-e az európai típusú kultúra? 3/5

„... világ csak az lehet, ami nem egyedül az én számomra létezik” (Ancsel 1992: 84) – vallotta Ancsel Éva, és – magánvaló létem minden szenvedést nyújtó tudatosulása ellenére, vagy még inkább miatta – vallhatom én is. Ha polémiázni akarok azon rajtam túl született, de valamilyen módon magamévá tett gondolatokkal, melyekből önmagam ... - Európai típusú kultúra - A Kárpát-medencei ember számára mindig megoldandó problémaként merült fel az európaiság kritériumainak (Publicisztika)

Handó Péter
A szeretet zsákutcája-e az európai típusú kultúra? 2/5

„... világ csak az lehet, ami nem egyedül az én számomra létezik” (Ancsel 1992: 84) – vallotta Ancsel Éva, és – magánvaló létem minden szenvedést nyújtó tudatosulása ellenére, vagy még inkább miatta – vallhatom én is. Ha polémiázni akarok azon rajtam túl született, de valamilyen módon magamévá tett gondolatokkal, melyekből önmagam ... Európai típusú kultúra. - A Kárpát-medencei ember számára mindig megoldandó problémaként merült fel az európaiság (Publicisztika)

Szerkesztő A
Skrivanek Dániel: Két évszázadnyi (ki)útkeresés Közép-Kelet-Európában,... 2/2

avagy: törekvések a dunai államok egyesítésére - „Egység, egyetértés, testvériség magyar, szláv és román között!/ Íme ez az én legforróbb vágyam, legőszintébb tanácsom!/ Íme, egy mosolygó jövő valamennyiök számára!”/ (Kossuth Lajos, 1862)/ A 19. SZÁZAD KEZDEMÉNYEZÉSEI egységre való törekvés gondolata / a 19. században, konkrét formában az 1830-as évektől jelenik meg, azonban korábban is voltak említésre méltó előzményei Európában. A század elején például a görögök hoztak létre egy szervezetet (Philliké (Publicisztika)

Skrivanek Dániel
Két évszázadnyi (ki)útkeresés Közép-Kelet-Európában,... 1/2

avagy: törekvések a dunai államok egyesítésére - „Egység, egyetértés, testvériség magyar, szláv és román között!/ Íme ez az én legforróbb vágyam, legőszintébb tanácsom!/ Íme, egy mosolygó jövő valamennyiök számára!”/ (Kossuth Lajos, 1862)/ - Kossuth Lajos, Magyarország egykori kormányzója e szavakkal bocsátotta „útjára” az 1862-ben megfo... galmazott ún. „turini programot”, amely a dunai konföderáció alapjait volt hivatott lefektetni és népszerűsíteni. A program – amit a későbbiekben részletesebben is tárgyalni (Publicisztika)

Handó Péter
A szeretet zsákutcája-e az európai típusú kultúra? 1/5

„... világ csak az lehet, ami nem egyedül az én számomra létezik” (Ancsel 1992: 84) – vallotta Ancsel Éva, és – magánvaló létem minden szenvedést nyújtó tudatosulása ellenére, vagy még inkább miatta – vallhatom én is. Ha polémiázni akarok azon rajtam túl született, de valamilyen módon magamévá tett gondolatokkal, melyekből önmagam eredeztethetem, melyek megértése által képessé váltam megragadni és kimondani lehetséges igazságaim, tinta és (Publicisztika)

Ács Mária
Mádl Ferenc temetésén

2011. június 7-én, pár órával Mádl Ferenc temetése előtt a családja viharveszély miatt óvott a részvételtől a temetői szertartáson. A virágok és koszorúk elhelyezése helyett a sírján arra hívták fel a részt venni szándékozók figyelmét, hogy az erre szánt összeget inkább a Mádl Ferenc által létrehozott Istenadta Tehetség nevű alapítvány számlájára utalják át. Létezik az, hogy még holtában is legfőbb tulaj... donsága, a másokért érzett felelősség, a szerénysége mutatkozzék meg? Hát ilyen jól ismerte őt a családja! (Publicisztika)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap